OM

Foreningens formål er å ivareta de norske kunsthallenes interesser og å formidle kunnskap om kunst og kunstens plass i samfunnet nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer
Kunsthall Stavanger, Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabrikken Kunsthall, Kunsthall Grenland, Trafo Kunsthall, Oslo Kunstforening, Kunsthall Oslo, Fotogalleriet, Kunsthall 3,14, Kunsthall Trondheim og Tromsø Kunstforening.


Medlemskap
Som medlemmer antas ikke-kommersielle norske kunsthaller som arbeider profesjonelt med samtidskunst. Det er en forutsetning at institusjonens kunstneriske leder er kurator eller har tilsvarende kunstfaglig kompetanse. Lederen bør vare fulltidsansatt, og institusjonen skal vare i drift hele året. Utenlandske kunsthaller og kunstmuseer kan bli tilknyttet som medlemmer uten stemmerett.

Søknad om medlemskap vil bli behandlet av styret. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

Styre 
Marianne Hultman, Oslo Kunstforening (styreleder)
Cecilie Nissen, Kristiansand Kunsthall (nestleder)
Maya Økland (for Hanne Mugaas), Kunsthall Stavanger
Leif Magne Tangen, Tromsø Kunstforening